TWEEKAMP AS SPORT BIED LEWENSLANGE LEWENSVAARDIGHEDE……

Tweekamp bestaan uit twee komponente – swem & hardloop en daarom is dit so ‘n belangrike sportsoort om waterveiligheid en basiese hardloop by leerders tuis te bring. Die afstande betrokke verskil met ouderdomsgroepe wat strek vanaf 7 jaar tot en met 80+! [swem: 25m – 100m; hardloop 400 – 800m]. Dit is dus binne die meeste skole se vermoë om Tweekamp as skoolsport aan te bied aangesien daar alreeds Atletiek en Swem by die skole is! Al wat nodig is is om iemand [selfs ‘n ouer!] te kry om dit te koordineer! Waarom nie dit probeer nie? Ligabyeenkomste vind op Dinsdae-middae na 17:00 plaas – dit maak dus nie inbreuk op die leerders se ander sportbedrywighede nie. Besoek gerus Eden Tweekamp se webtuiste vir meer inligting – www.edenbiathlon.co.za

BIATHLON AS SPORT DEVELOP LIFE-LONG  LIFE SKILLS…..

Biathlon consists of two components – swim & running and therefor it is such an important sport code to develop water safety and basic running under our learners. The distances differ with age groups starting at 7 years and surpassing 80+ years [swim: 25m – 100m; running: 400 – 800m]. This is thus within the reach of most schools to offer Biathlon as a school sport as most schools already offer Athletics and Swimming as school sport codes! All actually needed is someone to coordinate it [can even be a parent!] Why not give it a change? League meetings are scheduled for Tuesday afternoons after 17:00 giving learners ample opportunity to take part in other sport activities as well.  Please visit the Eden Biathlon website for more information – www.edenbiathlon.co.za