AAN:   ALLE SA BESTUURSLEDE
     PROVINSIALE VOORSITTERS

Die nuwe Tweekamp seisoen het so pas afgeskop. Ek het inligting gekry van plaaslike byeenkomste wat suksesvol aangebied is. Ek het ook kennis ontvang van ‘n byeenkoms in die WP wat uitgestel moes word weens die oorvloed van water wat uit die lug daar geland het. Die eerste byeenkoms in die OP is ook effe belemmer deur reën, maar die organiseerders was tevrede met die opkoms van die junior atlete. Lyk my gure weer skrik die seniors af. In die volgende maand word verskeie interprovinsiale byeenkomste aangebied. Ek beplan om DV drie van die byeenkomste by te woon. Ek doen ‘n beroep op al die provinsies om in belang van ons sport moeite te doen en spanne te stuur om soveel moontlik van die byeenkomste by te woon. 

Ek het aan provinsiale voorsitters en die SA Bestuurslede ‘n afskrif gestuur van ‘n briefie wat ek aan Gerda Bothma gestuur met die tragiese dood van Tom, Voorsitter van Noordwes Provinsie. Sy dood laat ‘n groot leemte in Tweekamp en ons sal veral sy humor tydens die Algemene Jaarvergaderings mis. Ek aanvaar dat Adri Blignaut, Sekretaresse van Noordwes Provinsie vinnig die bestuur bymekaar sal kry en die nodige leiding sal verskaf sodat die goeie werk wat Tom in die Provinsie verrig het voortgesit kan word en dat Tweekamp daar van krag tot krag sal gaan. 

Rassie Erasmus van Griekwaland-wes het ons ook laat skrik. Rassie is in die hospitaal opgeneem met ernstige longontsteking, maar dit is gelukkig onder beheer gebring. Rassie het my belowe dat dit die einde van sy rookgewoonte sal wees. Griekwaland-wes reël ‘n Interprovinsiale byeenkoms op 18 Oktober. Tydens Rassie se siekte het sy bekwame sekretaris Hennie Fyver uitstekend vir hom ingestaan. 

Dankie aan Marius Vorster vir die voorsitterverslag van WP Tweekamp. Behalwe die Oostelike Provinsie se verslag was die enigste ander verslag wat ek ontvang het die van WP. In sy voorsittersverslag het Marius die afgelope jaar in oënskou geneem en sterk klem gelê hoe goed individuële atlete in die Provinsie presteer het. Uit sy verslag blyk dit dat planne vir die nuwe jaar sterk op dreef is. Baie interessant, op die WP Bestuur is die Vrystaatse kalf wat ‘n ploegskaar in die WP trek. Blackie Swart, ex-Vrystater (oud ondervoorsitter) en ons huidige SA Sekretaris is as die nuwe Vise-voorsitter gekies. Baie geluk Blackie. Ek is bly om jou weer op provinsiale vlak bedrywig te sien. Susan Agrella is die nuwe Sekretaresse. Haar e-pos adres is susan.agrella@cybertrade.co.za. Willem van Graan is weer die Tesourier. Ere WP lidmaatskap is aan Deon Velthuizen toegeken. 

Nuus uit die ou Transvaal. Wikus Weber het besluit om afstand te doen van die voorsitterskap by Sentraal-Gauteng Tweekamp. Hy bly egter op die Bestuur aan as ‘n addisionele lid. Erelidmaatskap van Sentraal-Gauteng Tweekamp is aan hom toegedien. Wikus deel my mee dat hy nog steeds sy deel as komiteelid sal bydra. Dankie daarvoor Wikus. Ondervinding is ononderhandelbaar. Wikus word opgevolg as Voorsitter deur Pieter van Zyl. Sy e-pos adres is zylec@mweb.co.za. Sy selfoon nommer is 082 443 3999 begin_of_the_skype_highlighting 082 443 3999 end_of_the_skype_highlighting. Baie geluk Pieter! Ek is seker jy sal ‘n sukses maak van jou werk. Dié verandering was te wagte. Ek het jou vroeër vanjaar al by voorbaat geluk gewens. Ek glo jy sal ook steeds bly deelneem aan Tweekamp. Hans Sliep is weer gekies as Onder-voorsitter by Sentraal-Gauteng. Ek neem aan Cathy Weber is steeds die Sekretaresse. 

I would like to know what is happening in the other Provinces. You all know that it is required of Chairpersons to submit to the President the Chairperson’s report given at the Provinces’ Annual General Meetings. The Chairpersons who have not done that yet should please submit their reports to me. If there are any changes in the Committees those changes should also be given through to me as well as to our Secretary, Blackie Swart. 

This time of the year I also have to remind Provinces that their financial commitments to the South African Body are due. The affiliation fee of R200,00 as well as the first R500,00 commitment should be paid in before the end of October into our account SA Biathlon Association, Standard Bank, branch code no.: 050417 with account no. 080266037 and fax the deposit slip to our Treasurer, Gert Jordaan at 041-583 1690. While I am talking money matters, I have to mention that only Eastern Province paid the additional commitment to SA Biathlon for registering athletes in excess of 100 for the 2007/2008 season. I really wonder whether only one Province registered more than 100 athletes. Then I speculate that the Provinces have just forgotten to fulfil their commitments as far as those additional athletes are concerned. I am awaiting a response on this issue. 

Ek wens alle Provinsies sterkte toe vir die nuwe seisoen wat voorlê. In die besonder hoop ek dat dit baie goed sal gaan met die Interprovinsiale byeekomste hier die eerste halfte van die seisoen. 

Groetenis

___________________
CHRIS JANSEN
PRESIDENT