AAN: ALLE PROVINSIALE VOORSITTERS
SA BESTUURSLEDE

Ek kan rapporteer dat die jaarlikse Highgate Interprovinsiale Tweekamp byeenkoms in Oudtshoorn suksesvol afgeloop het. Dit is vanjaar aangebied deur Oostelike Provinsie met die gebruiklike waardevolle insette en bydrae van Suidwestelike Distrikte. Boland, wat weer die spankompetisies gewen het, het waardevolle hulp verleen tydens die byeenkoms. Ten spyte van versengende hitte is uitstaande vertonings gelewer en verskeie byeenkomsrekords is opgestel. Vermelding kan gemaak word van Deon Velthuysen, SA Bestuurslid, se byeenkomsrekord in die Senior Veterane Mans afdeling. Die uitslae is gepos op ons webwerf en kan daar besigtig word.

Notice of the Annual General Meeting has been given by Blackie Swart. All Provinces also received copies of the minutes of the previous meetings. Provinces are invited to submit motions for discussion at the AGM as well as their letters of credentials and nominations for the Executive Committee to be elected on the stipulated dates.

Kennisgewing van die ontwikkelingsspan en dit wat daarmee gepaardgaan is deur Dave van der Walt ons ontwikkelingsbeampte, aan Provinsies deurgegee. Bestudeer dit asseblief en voldoen aan Dave se versoeke ten aansien van nominasie van ontwikkelingsatlete. Probeer asseblief om by die afsnytyd soos bepaal deur Dave te hou.

Len Symington and his Boland Committee are working very hard in preparation for the SA Championships. It is very important that Provinces, when they submit their teams do it accurately. It is important that the correct running and swimming times are given up to ensure that an athlete is not ceded in the wrong heat. All the Provinces and in particular the team managers at the SA’s should please give their full co-operation to the Boland Committee for the Championships to be a successful event.

Behalwe dat my werk my baie besig hou het ek niks verder om te rapporteer nie. Ek sien uit na die SA Kampioenskappe en hoop om al die Provinsiale Voorsitters en Sekretaresses daar te sien.

Tweekamp groete

__________________
CHRIS JANSEN
PRESIDENT