AAN: ALLE PROVINSIALE VOORSITTERS
SA BESTUURSLEDE

Die SA Kampioenskappe in die Paarl is agter die rug. Ek dink dit was ’n groot sukses. Almal met wie ek gepraat het dink ook so. Behalwe een “klagte? dat die swemafsitter in een item te vinnig geskiet het geen negatiewe kommentaar my bereik nie. Die swemfasiliteit met die Biathlobyeenkoms was nie ideaal nie, maar nog steeds beter as die eerste Biathle wêreldkampioenskappe wat in 1999 in Monaco aangebied is. Len Symington en sy Bestuur was verantwoordelik vir ’n reuse sukses. Alles het goed afgeloop vanaf die spanbestuurdersvergadering, die amptelike opening, die vingerete daarna, die Algemene Jaarvergadering, die hardloop- en swem items Saterdag asook ’n skitterende ete en prysuitdelingsfunksie die aand. Die organisasie tydens Sondag se Biathlo was ook puik. Nogmaals baie dankie aan Len en sy komitee vir die harde werk wat hulle ingesit het.

Baie geluk ook aan Len Symington met sy verkiesing op die SA Bestuur. Hy is ’n bekwame hardwerkende man wat ek glo sy kant sal bring op SA Tweekampvlak. Soos ek tydens die Algemene Jaarvergadering gesê het is dit jammer dat Wikus Weber nie die paal gehaal het nie en spesifiek omdat die Provinsies noord van Bloemfontein geen verteenwoordiging op die SA Bestuur tans het nie. Ek het gesprekke hieroor met Johan van de Venter van Gauteng-Noord en met Wikus Weber gehad asook ’n kort gesprek met Bertie de Clerck van Mpumalanga. Ek kan verstaan dat daar effense ongelukkigheid was by sommige van die Noordelike Provinsies oor die feit dat hulle nie verteenwoordiging het op die SA Bestuur nie. Ek het dit egter baie duidelik gestel dat wanneer die SA Bestuur vergader en besluite neem rakende Tweekamp word die belange van Tweekamp voorop gestel en mag provinsialisme geen rol speel nie. Ek het spesifiek aan Johan en Wikus gesê dat indien enige sweempie van provinsialisme opgemerk word daar onmiddellik met my kontak gemaak moet word sodat die probleem opgelos kan word. Ons het sterk Provinsies in die Noorde en ons kan glad nie toelaat dat die afwesigheid van ’n verteenwoordiger van die Noordelike Provinsies op die SA Bestuur Tweekamp in die Noordelike Provinsies nadelig raak nie.

Something that was a worrying factor to me and to the other members of the SA Executive Committee was the absence of medal winners during the prize-giving function on Saturday evening. The SA Committee will certainly discuss on its next meeting a proposal that unless a medal winner gives in advance an acceptable reason, in writing, no award would be made to that athlete if he or she does not attend the prize-giving function. It was on the tip of my tongue to change the decision of the selectors and to award the victrix ludorum trophy to Yvonne Riggien, who was present, instead of Viv Williams, who stayed away without any apology. The decision to award victrix ludorum to Viv was in any event taken by a majority decision, not unanimously.

A besondere woord van geluk aan die Westelike Provinsie wat die algehele spankompetisie en die medaljekompetisie gewen het. WP het Boland naelskraap geklop, maar is waardige wenners. As ek kyk na die harde werk wat Marius Vorster, voorsitter van WP, deur die afgelope jaar ingesit het in Tweekamp het WP waarskynlik verdien om te wen. Ek is op WP se e-pos adreslys. Alle korrespondensie wat deur WP Bestuur aan atlete uitgestuur word land ook op my rekenaar. Ek glo nie daar is ’n Provinsie wat soveel plaaslike byeenkomste en interessante kompetisies aanbied as WP Tweekamp nie. Harde werk deur die jaar het vrugte afgewerp. Doen so voort WP!

A reminder or two. Please use our website. The Boland SA results are already on the website. Please forward all relevant information for our website to Johan Hurter at his address that appears on the address list. If possible, create your own website and link it to the SA website. It is very important to supply all information about all the Provinces’ meetings on the website. When you correspond with me via e-mail please forward your correspondence both to my home address at chriselm@lantic.net and to my work address chrjansen@justice.gov.za. Please remember to get the Provinces local and open records up to date and submit it to the website. We still have funds available for Development. If you want to know how to spend it please contact our Development Officer, Dave van der Walt. A special word of thanks to our secretary, Blackie Swart for the bundle he compiled which we used at our AGM, and for all the hard work he is putting into our sport.

Baie dankie aan almal wat gehelp het om ‘n sukses van Tweekamp hierdie jaar te maak. Ek glo dat ons nog harder kan werk en groter hoogtes bereik. ’n Paar skitterende vertonings is op die afgelope kampioenskappe gelewer. Net as ’n mens dink dat daar nie op ’n vertoning verbeter word nie kry jy ’n aangename verrassing. Geniet die winterseisoen. Tydens hierdie periode word die Algemene Jaarvergaderings gewoonlik gehou. Stel my asseblief daarvan in kennis en moenie vergeet om die voorsittersverslae aan my voor te lê nie. Min Provinsies het aan hierdie versoek die afgelope jaar voldoen. Sekere Provinsies het ook nog finansiële verpligtinge teenoor die SA Liggaam waaraan nou aandag gegee kan word.

Net so terloops, ter afsluiting. Nadat my Tweekampbatterye in die Paarl gelaai is het Elma en ek die week op Oudtshoorn deurgebring en die Klein Karoo Nasionale Kunstefees bygewoon. Dit was skitterend! Maak ‘n plan om dit volgende jaar by die woon.

Tweekamp groete

__________________
CHRIS JANSEN
PRESIDENT