Na byna twee jaar van Covid-onderbrekings hoop EDEN TWEEKAMP om 2022 op ‘n positiewe noot te begin en om ‘n vol program vir die tweekampatlete aan te bied. Die seisoen skop alreeds af met die EDEN Proewebyeenkoms op 25 Januarie vir die kies van die spanne [meriete & ontwikkeling] wat aan die HIGHGATE Interprovinsiaal gaan deelneem wat op 5 Februarie op Oudtshoorn aangbied word. Daarna volg nie minder nie as nog 3 ligabyeenkomste op George, Mosselbaai en Oudtshoorn. Ook die bekende Wimpy Doubles-byeenkoms vind op 1 Februarie plaas! Op 1 Maart vind die EDEN Kampioenskappe plaas waar die Eden span gekies word wat aan die SA Kampioenskappe in Port Elizabeth gaan plaasvind op 1/2 April.

Daar word ook nog ‘n ontwikkelingskliniek op Riversdal gehou op 9 Februarie terwyl die Edenbestuur alreeds op 12 Januarie hulle Strategiese Beplannings-werkswinkel hou.

Tweekamp in Suid-Afrika [en dus ook Eden] betreë ‘n nuwe tydvak deurdat daar nuwe, verkorte afstande is en ook ouderdomsaanpassings om in te skakel by die internasionale tendense. Dit sal ook behels dat byeenkomste nou korter van duur sal wees. Alle atlete – vanaf 7 jaar tot 80+ – is welkom om te kom deelneem.  Tweekamp is by uitstek ‘n gesinsport – daar is vir elkeen ‘n plekkie.  Eden Tweekamp maak ook voorsiening vir gestremde persone wat wil deelneem. Tweekamp bestaan uit twee komponente – hardloop [400m & 800m] en swem [25m – 100m]. Vir elke komponent kry die atleet ‘n punt vir hul tyd en word die twee punte saamgetel vir die totaal. Vir die meer senior atlete is daar ook bonus-punte gekoppel aan hulle ouderdom!

Besoek gerus Eden Tweekamp se webtuiste [ www.edenbiathlon.co.za ] of die Facebook-blad vir meer inligting of kontak die operasionele bestuurder, Dave van der Walt, by 082-7734 901.