Tydens ’n funksie by Brenton-on-Sea op 8 April 2014 het die WC DKES R1 180 000 aan 26 SWD Sportfederasies oorhandig vir die bedryf en bevordering van sport in die SWD. Op die foto oorhandig Dr Ivan Meyer, WK Minister van Sport, die tjek aan Yvonne McKay [tesourier] en Dave van der Walt [Voorsitter].