Die visie van SWD Tweekamp is om meer as net ’n geleentheid te bied om aan sport deel te neem – dit streef daarna om vir deelnemers ’n lewenswyse te help skep. Vir baie jare later wil tweekamp sien dat daar nog gehardloop en geswem word, maak nie saak of die person op Pofadder of in Pretoria woon nie!

Tweekamp bestaan uit swembadswem [50m of 100m] en baanhardloop [800m tot 2000m] By Tweekamp word die tyd behaal in beide die swem en hardloop in punte omskakel [d.m.v. ’n gestandaardiseerde puntetabel] en dan bymekaar getel vir die totaal. Vanaf die junior veterane word bonuspunte bygereken [ongeveer 15 punte per jaar] vir elke jaar wat die atleet ouer is as die aanvangsdatum. 2000 punte word beskou as ’n billike punt om in aanmerking vir ’n provinsiale span te kom [5 per ouderdosmgroep], maar die finale besluit word deur die keurkomitee geneem.

Die ouderdomsgroepe is as volg: 0/9, 0/11, 0/13, 0/15, 0/17, 0/19, Senior of Ope [enige ouderdom], Junior Veterane [27-39jr], Veterane [40-49jr], Senior Veterane [50-59jr] en Meesters [60+]. Die SA Kampioenskappe maak slegs voorsiening vanaf 0/11.

Die afstande is as volg:[hardloop en swem] 0/9 & 0/11 [800m-50m]; S/13 [1200m-100m]; S/15 [1500m – 100m], S/17, S/19 en Senior Mans [2000m-100m]; Alle dogters/dames en veteran tot senior veteran [1000m -100m] en meesters[800m – 50m].

Die amptelike seisoen strek vanaf September tot April en die bepaling van die ouderdomsgroep is as volg: die ouderdom wat die atleet op 31 Augustus is, bepaal sy deelname ouderdomsgroep vir die res van die seisoen.

In die SWD word verskeie ligabyeenkomste [4] aangebied asook ontwikkelingsklinieke [4] asook twee interprovinsiale byeenkomste. Die byeenkomste roteer tussen George, Oudtshoorn en Mosselbaai. Die kleredrag vir ligabyeenkomste is die skool of klub se amptelike atletiek- en swemdrag. Provinsiale klere word net vir provinsiale geleenthede gebruik. Skole/klubs en atlete registreer en lisensieer by die eerste byeenkoms in Oktober van elke jaar.

Tweekamp is ’n sportsoort wat geweldig baie bied vir die deelnemer en betrek die hele gesin. Dit is ’n sportsoort wat nie tydgebonde is nie – daar is deelnemers wat tot 80 jaar oud word!

Die KANGOGROTTE is die amptelike borg van SWD Tweekamp en die tradisionele Highgate Inter-provinsiaal word nou die KANGOGROTTE Groter Oudtshoorn INTERPROVINSIALE TWEEKAMPBYEENKOMS. Die AJV van SWD Tweekamp vind op 14 Oktober 2014 op Oudtshoorn plaas.

Aangeheg ook die datumlys vir 2014/5. Vir enige navrae kan Dave van der Walt by 082-7734901 gekontak word.