The DCAS/HIGHGATE/GREATER OUDTSHOORN Interprovincial Biathlon meeting held in Oudtshoorn on Saturday 2 Feb was the biggest ever – more than 600 athletes from 7 provinces [WP. BOL, EP, EDEN, GW, FS and BORDER] competed. Not even the unusual thunder storms could damp the spirit and 3 SA, 9 meeting & 4 provincial records were set.  Eden Biathlon excelled by being awarded 8 medals – 2 gold, 5 silver & 1 bronze. They were:

G/9      Hannah de Necker      2216    Bronze

B/19    Andre Kleynhans         2275,7 Silver [he also bettered the SA record and set Open & Prov records]

G/19    Anlize Vermeulen       2198,5 Silver

JV         Pieter v d Mescht        2365,3 Gold  [set new Open & Prov records]

Vet       Walter Lutsch              2246,3 Silver

S Vet    Denise de Jongh          2100    Silver

S Vet    Cliff Wallace               2221,8 Silver

MM     Johan Windt                2433,1 Gold [ set SA, Open & Prov records]

Johan Windt not only set a new SA record for the Master Men, but was also awarded the Senior Victor Ludorem!  The SA records were set by:

B/15: Francois Malherbe (BOL) 2417,0; 

B/19: Retief Ochse (WP) 2331,8;

Master Men: Johan Windt (EDEN) 2433,17.

The top achievements [Ludorems] went to

Junior Victrix: Tatiana Thomatos (WP) G/9;

Junior Victor: Francois Malherbe (BOL) B/15;

Senior Victrix: Liezel Wessels(BOL) Sen Vet;

Senior Victor: Johan Windt (EDEN)  Master Men.

WP again won the Team event with BOL second, EDEN third and EP fourth. Stellenberg HS won the high schools competition and Durbanville PS the primary schools. The Western Cape MEC for Cultural Affairs & Sport, Anroux Marais, delivered the keynote address.

 

28ste HIGHGATE DIE GROOTSE OOIT!

Die DCAS/HIGHGATE/GROTER OUDTSHOORN Interprovinsiale Tweekampbyeenkoms wat op Saterdag 2 Februarie in Oudtshoorn aangebied is, was die grootste nog ooit – meer as 600 atlete van 7 provinsies [WP, BOL, OP, EDEN, GW, VS en Grens] competed. Nie eens die onverwagte donderstorms kon die gees demp nie en 3 SA, 9 byeenkoms  & 4 provinsiale rekords is verbeter.  Eden Tweekamp het puik presteer deur  8 medaljes – 2 goud, 5 silwer & 1 brons te verower. Hulle was:

D/9      Hannah de Necker      2216    Brons

S/19     Andre Kleynhans         2275,7 Silwer [verbeter SA , Ope & Prov rekords]

D/19    Anlize Vermeulen       2198,5 Silwer

JV        Pieter v d Mescht        2365,3 Goud  [verbeter Ope & Prov rekords]

Vet       Walter Lutsch              2246,3 Silwer

S Vet    Denise de Jongh          2100    Silwer

S Vet    Cliff Wallace               2221,8 Silwer

MM     Johan Windt                2433,1 Goud [ verbeter SA, Ope & Prov rekords]

Johan Windt het nie alleenlik  ‘n nuwe SA rekord vir Meesters Mans daargestel nie, maar is ook aangewys as die Senior Victor Ludorem vir die byeenkoms! Die SA Rekords wat verbeter is, was:

S/15: Francois Malherbe (BOL) 2417,0; 

S/19: Retief Ochse (WP) 2331,8;

Meeters Mans: Johan Windt (EDEN) 2433,17.

Die top toekennings [Ludorem] vir 2019 het gegaan aan:

Junior Victrix: Tatiana Thomatos (WP) D/9;

Junior Victor: Francois Malherbe (BOL) S/15;

Senior Victrix: Liezel Wessels (BOL) Sen Vet;

Senior Victor: Johan Windt (EDEN)  Meesters Mans.

 

WP het weereens die Spankompetisie gewen met BOL tweede, EDEN derde en OP vierde. HS Stellenberg [WP] wen die hoërskole kompetisie en LS Durbanville  die laerskole. Die Weskaapse Minister van Kultuursake & Sport, Anroux Marais, het die toespraak gelewer.